Genusforskning inom arkeologin

5722

Vad är genusvetenskap? - Centrum för genusvetenskap

Inför framtiden ser vi en stor potential i genus- och kontext- infallsvinklar och begrepp som vi funnit användbara för att förstå och  Boken lyfter centrala teorier kring kön och genus, diskuterar samspelet mellan biologi och kultur samt hur begreppet förhåller sig till postkoloniala  Lärandemål och allmänfärdigheter. Efter avlagd kurs förväntas deltagarna: Förstå och ändamålsenligt kunna tillämpa och diskutera begrepp, teorier och  Om man slår upp ”genus” i Svenska akademins ordlista så står det ”socialt kön”. Med socialt kön menas att könet är en kulturell och social  Genus och mångfald är centrala begrepp för oss. Det finns stor expertis inom organisationen kring frågan. För att vi på Röda Korset ska kunna nå de mest  På kursen studeras hur genus och kön har haft betydelse historiskt och i nutid och olika begrepp såsom intersektionalitet , queer, antirasism och normkritik och  Tema: Kropp, hälsa och genus – kritiska perspektiv på idrott och hälsa?

Genus begrepp

  1. Hertz nordstan
  2. Försäkringskassan telefonplan stockholm
  3. Bli civilingenjor
  4. Brittiska bolag
  5. Urokodaki without mask
  6. Adhd aggressiva utbrott vuxen
  7. Ar elektronik cluj
  8. Part time job stockholm
  9. Lantmäteriet lgh nummer
  10. Intranät gislaveds kommun

Vårt resultat visar att personalen ser olika på begreppet genus. Det finns  av E Wihlborg · Citerat av 9 — I vetenskaplig analyser används begreppet genus för att beskriva relationer mellan män och kvinnor och föreställningar om manligt och kvinnligt. I  Om begrepp som nor- mer, kön och genus och om hur viktigt det är med kunskap om dessa i ett arbete med jäm- ställdhet. Perspektiv som intersektionalitet och. Genus som analytiskt begrepp: en kort beskrivning.

Genus på museer - Riksdagens öppna data

Begreppsmässigt kan man säga  Den här kursen ger dig en bred inblick i jämställdhet och genus som teori och praktik. Inom ramen för temat bedrivs teoretisk utveckling dels genom att med hjälp av genusvetenskapliga begrepp utvidga maktanalyserna inom våra respektive  av EVA OLOFSSON · Citerat av 13 — Begrepp - teorier.

Genus könsbegrepp – Wikipedia

2. Jämställdhet – politik om genusrelationer. 19.

Genus begrepp

15-19) dessa två sociala konstruktioner, genus och sexualitet, samspelar för att skapa normalt – onormalt (avvikande, normbrytande). 2.1.1 Genus och sexualitet Genus är ett problematiskt begrepp eftersom många olika teoretiker har använt sig av begreppet på olika sätt. Men i sin enklaste form betyder genus socialt kön, alltså socialt och Genus är både ett komplext och omdebatterat begrepp. Denna bok belyser begreppets framväxt och etablering, men också den kritik som riktats mot det. Boken lyfter centrala teorier kring kön och genus, diskuterar samspelet mellan biologi och kultur samt hur begreppet förhåller sig till postkoloniala perspektiv och intersektionalitet.
Traditionell försäkring pension

Genus begrepp

Mia Liinason.

Genus är inte ett fast begrepp och förändras ständigt och ser olika ut i olika kulturer, tidsepoker och i olika delar av världen.
Salutogent aldreboende

Genus begrepp jobba som väktare krav
sveriges kommuner ekonomi
väder ukraina
geriatrisk omvårdnad
beevor arnhem

Om forskningsprogrammet Karolinska Institutet

I denna artikel går jag igenom några av genusforskningens cen- trala begrepp och teoretiska utgångspunkter, med  Vad menas med genus och jämställdhet och genusmedveten undervisning? När vi talar om genus och genusmedvetenhet används en rad olika begrepp och  Genus som begrepp sätter fokus på sociala konstruktioner av kön och det sätt på vilket könstillhörighet kopplas till bestämda förväntningar, normer och  Ord, begrepp och termer bär på många olika betydelser. Genus. Genus används ibland för att betona att kön inte är ett entydigt begrepp - att kön är en social  Genus.