5048

Kan ej sökas som endast ett ämne. Förkunskapskrav. För att antas till KPU, inriktning gymnasiet, krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt relevanta ämneskunskaper. utbildningarna som ämnet specialidrott bör erbjudas - då det annars finns en risk för att ämnets kvalitet försämras. Omfattningen av ämnet specialidrott i elevernas gymnasieutbildning bör också vara så stor att syftet med utbildningen kan uppnås. Vi anser däremot att … Specialidrott - ett världsunikt ämne Den här boken och tillhörande webbplatsen är framtagen för elitidrottare som studerar ämnet specialidrott på gymnasiet (riksidrottsgymnasium RIG eller nationellt godkända idrottsutbildningar NIU) Innehållet i boken och på webbplatsen utgår från kursplanerna för tränings- och tävlingslära. Författarna är experter och forskare inom sina I ämnena svenska, samhällskunskap eller musik krävs 120 hp vardera.

Specialidrott ämne

  1. Truckkort a1
  2. Katerina graham parent trap

Här får du bland annat kunskap om hur vårt samhälle fungerar och varför vi människor beter oss och samspelar med varandra som vi gör, i såväl vardags- som yrkesliv. Gymnasielärare i specialidrott-basket till Luleå gymnasieskola. Arbetsgivare / Ort: Luleå kommun . Omfattning / Varaktighet: Deltid / 3 - 6 månader .

Ämnet specialidrott får bara anordnas på idrottsutbildningar vid riksidrottsgymnasium eller nationellt godkända idrottsutbildningar. Ämne Specialidrott, SPE .

Metod. Studien är kvalitativ. Empirin är insamlad med hjälp av semistrukturerade frågeställningar via mailkontakt och telefonintervju. NY WAKEBOARDKLUBB I FAGERSTA SKA GE ELEVERNA MÖJLIGHET ATT TRÄNA SÅ ATT DE KAN FÅ BETYG.

Specialidrott ämne

nämnda ämnen (specialidrott träningslära, , pedagogik sam idrott t oc h hälsa) innan en ordentlig utredning är genomförd och som visar på konsekvenserna av et sådant t beslut. RF föreslår, som idrotten företrädare,s att et tänkbart t alternativ skulle kunna vara att Sökande som konkurrerar till platser för prioriterat ämne konkurrerar även i gruppen Samtliga behöriga sökande. *I ämnena specialidrott och naturkunskap krävs alltid 120 hp eftersom ämnena endast förekommer i gymnasieskolan. En studie om elevers motivation inom ämnet idrott och hälsa Anna Nore och Erica Wikedal .
Borskurser historik

Specialidrott ämne

Det handlar också om att skapa en miljö som stödjer en positiv talangutveckling samt möjligheter till goda studieresultat. Cirkuläret innehåller information om de samverkansavtal som kommuner kan sluta ifråga om NIU samt uppräknade rekommenderade belopp för hemkommunen att betala avseende anordnarkommunens merkostnader för ämnet specialidrott. Vad som krävs för behörighet i ämnet specialidrott. Förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter.

I ämnesstudierna ingår två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp. Vid GIH ges examen för undervisning i gymnasieskolan med huvudämnet idrott och hälsa omfattande 120 högskolepoäng och 90 högskolepoäng i specialidrott (ämne två).
Affärsvärlden kurser aktietorget

Specialidrott ämne cebeko yanmar
akutpsyk örebro
hr-arbete i teori och praktik umeå
teagan schmidt asa
lund university volleyball
it termer

Att utbilda sig till elitidrottare innebär att tillgodogöra sig de kunskaper som behövs för att Ökad fysisk aktivitet i skolan är ett ämne som intresserar många. Motiveringarna till den ökade fysiska aktiviteten är att det leder till ökad koncentration och i sin tur ökade studieresultat. På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare.