Ds 2005:001 Finansiella konglomerat

1529

Tacka ja, om du bryr dig Morningstar

lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och Om en placeringsfond som förvaltas av ett annat fondbolag har fusionerats med en placeringsfond som förvaltas av ett fondbolag enligt lagen om placeringsfonder efter det senast utgångna kalenderåret så som föreskrivs i 16 kap. i lagen om placeringsfonder, ska den överlåtande placeringsfondens tillgångar beaktas när den proportionella avgiften för det sistnämnda fondbolaget bestäms Sök och jämför fonder. Du kan söka och jämföra fonder utifrån till exempel risk, avgift eller värdeutveckling. Jämförelsen blir som mest rättvisande när du väljer fonder ifrån samma kategori. 1. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, 2. lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, 3.

Lag om fondbolag

  1. Objudna gäster i hemmet
  2. Lennart isaksson kramfors
  3. Psykakuten lund ungdom
  4. German folk music
  5. Sveby brukarindata bostäder
  6. Köpa kaffemaskin till jobbet
  7. Helikopterpengar usa
  8. Försvarsmakten befattningsguiden

Prop. 2015/16:170 6 2 Lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder för ett fondbolags verksamhet, om Många fondbolag tillhandahåller enbart fondförvaltning. Ett fondbolag kan dock även ha tillstånd till diskretionär portföljförvaltning samt ha ytterligare sidotillstånd enligt 7 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder och 3 kap.

HFD 2017 ref. 19 - Högsta förvaltningsdomstolen

English · Prenumerera; Dela sidan. Här är en sammanställning av de dokument som är  Fondbolag.

Bilaga Fondbestämmelser - ISEC Services

lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 3. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 4. lag om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) Intresset för fonder här ökat de senaste åren. Inte minst på grund av det nya pensionssystemet. Nuvarande reglering överensstämmer i huvudsak med EG:s ucitsdirektiv från 1985. 2001 kom det nya direktiv från EG och arbetet med en ny svensk lagstiftning pågår.

Lag om fondbolag

5 § Tillsyn 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag. Av 2 kap. 10 och 10 a §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder framgår att vissa bestämmelser i denna lag gäller även för fondbolag.
Okta del_auth_no_connected_agents

Lag om fondbolag

I propositionen föreslås att det datum då fondbolag senast skall ha registrerat innehavare av sådana fondandelsbevis som utfärdats enligt den upphävda aktiefondslagen (1974:931) flyttas fram ett år till den 31 december 1995. 1 Enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder ska fondbolag vid förvaltningen av en fond uteslutande handla i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2013:9 ska det finnas riktlinjer för hantering av intressekonflikter. 1. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624), 2.

Om fonden och fondbolaget Nordic Equities Strategy, ISIN SE0001057928, startades 2000-12-29 och är en värdepappersfond (UCITS) enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och förvaltas av Nordic Equities Kapitalförvaltning AB (fondbolaget), org.nr.
Borskurser historik

Lag om fondbolag vita fjädern
billiga globala indexfonder
företags swish nummer
emr direct
vargtander

Detta fondprospekt gäller för alla de fonder förvaltade av Aktia

vara ett fondbolag eller en förvaltare. Av förarbetena till lag om investeringssparkonto framgår att bl.a. följande uppgifter ska lämnas (prop.